Regulamin drużyny

Dodano: 2018-01-16 | Wyświetleń: 987 | Autor: Mateusz Lachowski

REGULAMIN DRUŻYNY  KAJA OPOCZNO

„Sport rzeźbi nie tylko ciało, lecz również charakter”

Regulamin został stworzony w celu sprawnego funkcjonowania drużyny opartego na szeregu zasad, których przestrzeganie ma na celu ułatwić dążenie do osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Sukces to nie tylko wynik na boisku, dlatego regulamin odnosi się do wielu aspektów funkcjonowania zawodniczek w klubie. 

Klub piłkarski Kaja Opoczno to nie tylko piłka nożna. Staramy się aby nasze podopieczne w cyklu procesu treningowego osiągnęły  nie tylko wysoki poziom sportowy, ale również poznały wartości i zasady, które ułatwią im funkcjonowanie w przyszłym życiu zgodnie z zasadą, że „sport rzeźbi nie tylko ciało, lecz również charakter”.

We wstępie chcemy przekazać zbiór podstawowych zasad, od których wszystko się zaczyna.

Drużyna Kaja Opoczno zawsze walczy o zwycięstwo, przestrzegając zasad:

 • „fair – play”. Kto gra „fair”, zawsze jest zwycięzcą, niezależnie od wyniku meczu,
 • „Fair – play” to szacunek do rywala i do siebie samego.
 • Gramy twardo, ale nigdy brutalnie. Zdrowie jest najważniejsze.
 • Traktuj inne zawodniczki tak, jak sama chciałabyś być traktowana.
 • Graj dla drużyny, nie dla siebie. Kto gra dla siebie, gra dla przeciwnika. Kto gra dla drużyny, gra dla siebie.
 • Szanuj każdego członka zespołu, bądź zdyscyplinowana, uczciwa i pracowita.
 • Wszystkie wewnętrzne sprawy i problemy załatwiamy w szatni, nasza wzajemna współpraca jest fundamentem sukcesu!
 • Jedyną „gwiazdą” w zespole jest zespół!
 • Każda zawodniczka drużyny Kaja Opoczno ma być wzorem do naśladowania na boisku i poza nim.


ZAWODNIK

Zawodniczką klubu Kaja Opoczno może być każda dziewczyna, która zostanie przyjęta przez władze klubu poprzez wpisanie na listę

Zawodników Członków Klubu. Podstawą tego jest wypełnienie przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka Deklaracji Gry Zawodnika Amatora.

Każda zawodniczka musi posiadać klubowy sprzęt sportowy. Zawodniczki trenują i reprezentują klub tylko w tym sprzęcie /drużyna seniorek/.

Każda zawodniczka posiada klubowy strój meczowy z własnym nazwiskiem, używany wyłącznie podczas oficjalnych meczów/drużyna seniorek/.

Zawodniczki muszą dbać o czystość i estetykę posiadanych strojów treningowych i meczowych.

Zawodniczki muszą posiadać odpowiednie obuwie do danej formy treningu, ochraniacze i sprzęt do kąpieli po treningu.

W przypadku wyjazdów organizowanych przez klub , trener prowadzący lub inny pracownik klubu udzieli wskazówek, jaki sprzęt należy zabrać ze sobą.

TRENINGI

„Sukces sportowy to 1% talentu i 99% potu wylanego na treningach”

Każda zawodniczka wkłada w trening maksimum zaangażowania. Pamiętamy o tym, że gramy tak jak trenujemy i trenujemy tak jak chcielibyśmy grać!

Treningi odbywają się na podstawie grafiku treningowego, o którym drużyna zostanie poinformowana przez trenera prowadzącego. Grafik treningowy dostępny jest również  na stronie klubowej oraz na profilu zespołu na Facebooku.

Zawodniczki uczęszczają na treningi według grafiku treningowego, przy czym pewna grupa zawodniczek dodatkowo uczestniczy w treningach indywidualnych (w zależności od potrzeb), lub treningach specjalistycznych (treningi bramkarskie).

Obecność na każdym treningu jest obowiązkowa!

Nieobecność na treningu usprawiedliwiają: kontuzja, choroba, wyjątkowa sytuacja losowa. Każdą nieobecność należy zgłosić wcześniej trenerowi prowadzącemu.

Wszystkie zawodniczki mają być gotowe do treningu na 10 minut przed jego rozpoczęciem.

Spóźnienie na trening jest akceptowane do 10 minut po wcześniejszym poinformowaniu trenera prowadzącego. Spóźnienie powyżej 10 minut eliminuje zawodniczkę z treningu, jest to nieobecność nieusprawiedliwiona.

Każda zawodniczka przychodzi na trening w klubowym sprzęcie treningowym. Brak sprzętu powoduje odsunięcie od treningu z nieobecnością nieusprawiedliwioną.

Podczas treningów nie wolno mieć na sobie zegarków, bransoletek, kolczyków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia zawodnika.

Włosy muszą być związane tak aby nie przeszkadzały podczas treningu!

W trakcie treningu nie używamy gumy do żucia.

W razie urazu, złego samopoczucia lub jakiejkolwiek innej sytuacji losowej uniemożliwiającej kontynuowanie treningu, należy niezwłocznie zgłosić się do trenera prowadzącego!

 

OFICJALNE WYSTĘPY SPORTOWE

Oficjalne występy sportowe są zwieńczeniem procesu treningowego. Podczas oficjalnych występów wymagane jest stuprocentowe zaangażowanie, skupienie i pełna koncentracja. 

Oficjalne występy to: mecze ligowe, mecze sparingowe, turnieje.

W zawodach uczestniczą zawodniczki powołane na mecz przez trenera, znajdujące się na dany moment w najlepszej dyspozycji.

Zawodniczki mają obowiązek stawić się punktualnie na zbiórce w miejscu i czasie oznaczonym przez trenera. Spóźnienia tylko w sytuacjach losowych po wcześniejszym poinformowaniu trenera.

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w oficjalnym występie trener musi być poinformowany o tym fakcie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

Podczas oficjalnych występów pamiętamy o zasadach „fair – play”.

Przystępując do meczu zgadzamy się na udział sędziego jako osoby prowadzącej spotkanie, szanujemy więc podejmowane przez niego decyzje, nawet jeśli nie zawsze są słuszne. 

Pamiętamy o tym , aby godnie reprezentować klub piłkarski Kaja Opoczno.

 

OBOZY SPORTOWE

Obozy sportowe odbywają się dwa razy w roku i są obowiązkowe stanowiąc bardzo ważny element przygotowania drużyny do sezonu.

Zasady funkcjonowania zawodniczek podczas obozów określa odrębny regulamin, z którym drużyna zostanie zapoznana przed każdym zgrupowaniem.

 

ZDROWIE I SPORTOWY TRYB ŻYCIA

Każda zawodniczka klubu musi przestrzegać zdrowego trybu życia, ponieważ dojście do poziomu mistrzowskiego w sporcie jest składową wielu elementów, a zdrowy styl życia jest jednym z nich.

Należy stosować się do zaleceń żywieniowych klubu. Odpowiednia dieta stosowana w określonym czasie pozwala na lepszą regenerację organizmu, zmniejsza ryzyko kontuzji i pozwala na prawidłowy, harmonijny rozwój organizmu.

Należy pamiętać o odpowiedniej ilości snu, który jest podstawowym narzędziem szybkiej i skutecznej regeneracji. Szczególnie ważne jest to przed oficjalnymi występami sportowymi.

Zdrowy tryb życia to również odpowiedni sposób zachowania się w czasie wolnym od zajęć. Pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju używki to wróg nr 1 sportu!

Zdrowie jest tylko jedno, należy o nie dbać, jeżeli chcemy osiągnąć wysoki wynik sportowy.

Należy pamiętać o ubiorze odpowiednim do aktualnie panujących warunków atmosferycznych.

Każda zawodniczka musi posiadać aktualne badania lekarskie wykonane u lekarza medycyny sportowej.

 

KAPITAN DRUŻYNY / ZASTĘPCA

Funkcja kapitana to ogromne wyróżnienie, zaszczyt, ale także wielka odpowiedzialność. 

Zawodniczka nosząca opaskę na ramieniu powinna być autorytetem i wzorem do naśladowania nie tylko na boisku, ale także poza nim.
Kapitan jest łącznikiem pomiędzy zespołem a trenerem i działaczami.

Wyboru kapitana drużyny i jego zastępcy dokonuje drużyna poprzez głosowanie lub trener prowadzący drużynę (do ustalenia).

Wybranego kapitana zatwierdza trener prowadzący , a następnie musi to zostać zatwierdzone przez władze klubu.

Trener prowadzący drużynę lub władze klubu mogą odmówić zatwierdzenia kapitana lub jego zastępcy lub zażądać odwołania kapitana w następujących wypadkach:

 1. 1. Kiedy zawodniczka nie przestrzega regulaminu i zwyczajów obowiązujących w klubie
 2. 2. Kiedy zawodniczka nie występuje w podstawowym składzie drużyny
 3. 3. Ze względu na słabe wyniki w nauce
 4. 4. Kiedy zawodniczka nie jest wzorem do naśladowania
 5. 5. Z innych ważnych  powodów

 

POSTĘPY W NAUCE

Postępy w nauce dla zawodniczek Kaja Opoczno są tak samo ważne jak postępy w edukacji sportowej.

Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane przez trenera prowadzącego drużynę, który pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami i nauczycielami.

Znaczące pogorszenie wyników w nauce może skutkować: 

 1. 1. Zakazem bycia kapitanem lub jego zastępcą
 2. 2. Odsunięciem zawodniczki od oficjalnych występów sportowych

 

KARY I NAGRODY (do ustalenia )

Nieprzestrzeganie regulaminu oraz wszelkie negatywne zachowania będą rozpatrywane na bieżąco i skutkowały będą:

 1. 1. Czasowym zawieszeniem zawodnika
 2. 2. Odsunięciem od oficjalnych występów meczowych
 3. 3. Skreśleniem z listy zawodniczek Kaja Opoczno
 4. 4. Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerem prowadzącym ma prawo do egzekwowania kary i powiadomienia rodzica bądź opiekuna prawnego najpóźniej do dwóch dni od czasu zdarzenia.
 5. 5. Dodatkowy regulamin dotyczy zawodniczek mieszkających na szkolnej bursie.

W celu zwiększenia motywacji do pracy dla zawodniczek klub funduje nagrodę
 

Kalendarz

Top